Wat levert het je op

 

                           

Door te leren lezen verschaf je je verbale kennis en leer je logisch en analytisch denken. (linkerhersenhelft)

Door te leren tekenen verschaf je je nieuwe zienswijzen en leer je creatief en probleemoplossend denken. (rechterhersenhelft)

Hierdoor doen zich nieuwe mogelijkheden voor. Want in onze maatschappij wordt bijna uitsluitend een beroep gedaan op het verstand, de linker hersenhelft. Door deze twee denkwijzen samen te gebruiken, kun je productiever leren denken met maakt niet uit welk doel.

Het leren gebruiken van beide, de verbale vaardigheden gecombineerd met visuele perceptieve vaardigheden, roept creativiteit op.

Concreet levert het je dit op:

-je leert te kijken zonder direct te oordelen

-je kunt verbindingen zien tussen ogenschijnlijk verschillende disciplines

-je leert losse elementen met elkaar te verbinden om iets nieuws te scheppen

-je kunt het geheel te zien

-je leert anders kijken waarbij je ziet dat het één niet zonder het ander kan bestaan

-je ziet vorm en restvorm

-je kunt tekenen wat je ziet-

-je overziet het totaal plaatje

Kortom: je leert de geest vrij te maken om verhoudingen te zien en te integreren tot één geheel.  Je leert op een andere manier kijken. En als je anders kijkt ga je ook andere dingen zien en kom je tot creatief oplossend functioneren. Je wordt dus creatiever! De basis voor verandering en kansdenken.

klik hier om te zien hoe je dat kunt leren.


                 

  In Beeld                    Anders Kijken                  Meer Zien


In Beeld | Aafke Sterenberg | 06 29356297